Usługi Doradcze Piotr Jęcka
ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz
e-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
tel. kom. : +48 604 128 749
baner_gora3

PIOTR JĘCKA

 

Specjalista ds. zamówień publicznych oraz procedur zawierania umów. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów w zakresie zamówień publicznych.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Studia magisterskie ukończył na kierunku ekonomika i organizacja produkcji w zakresie ekonomika i organizacja budownictwa i inwestycji.

Obecnie studiuje prawo na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

www.zamowienia-publiczne.org

Zajmuje się doradztwem w zakresie:


jecka_1600px_09

zamówień publicznych

jecka_1600px_11

procedur zawierania umów
w ramach Programów Operacyjnych
dla Beneficjentów środków z unii europejskiej oraz krajowych

jecka_1600px_13

prowadzeniem szkoleń w zakresie prawa
zamówień publicznych

Specjalizuje się w procedurach zawierania umów, prowadzonych:

  • na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
  • zgodnie z zasadą konkurencyjności, na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  • na zasadach, w których ma zastosowanie tryb przetargu, o którym mowa w art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.


Kontakt:


Usługi Doradcze Piotr Jęcka
ul. J. Dąbrowskiego 2/3
78-600 Wałcz

e-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
tel. kom. : +48 604 128 749

Copyright © 2016 Gutenberg Design